تبلیغات
انقلاب اسلامی و دستاوردها - خلاصه ای از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
                                               انقلاب اسلامی و دستاوردها

انقلاب اسلامی و دستاوردهای 33ساله ی آن
خلاصه ای از دستاوردهای انقلاب اسلامی ایران
چهارشنبه 19 بهمن 1390

دستاوردهای فرهنگی انقلاب اسلامی ایران چه چیزهایی بودند؟

بدون شک، بالاترین و والاترین عنصری که در موجودیت هر جامعه دخالت اساسی دارد، فرهنگ آن جامعه است. اساسا فرهنگ هر جامعه، هویت آن جامعه را تشکیل می دهد و حیات و مرگ یک جامعه، به حیات و مرگ فرهنگ آن جامعه وابسته است. از نظر فرهنگی، فرهنگ کشور، قبل از انقلاب، بیشتر برگرفته و متأثر از فرهنگ منحط غرب بود و عرصة فرهنگی کشور، صحنة تاخت و تاز بیگانگان بود و رژیم گذشته نیز به اشکال مختلف، در گسترش و تسلط این فرهنگ مبتذل، تلاش می کرد. حاکمان وقت نیز نه تنها به ارزش ها، سنت ها و معتقدات جامعه - که عمیقاً ریشة مذهبی داشتند - بی اعتنا بودند، بلکه به طرق مختلف، سعی در از بین بردن ارزش های مسلط بر جامعه و جایگزین کردن فرهنگ بیگانه داشتند...


آزادی و بی بند و باری، رواج فساد و فحشا، عدم مراعات عفت عمومی، برگزاری جشن های سلطنتی و تغییر تاریخ هجری و جایگزینی تاریخ شاهنشاهی، به منظور بازگشت به ارزش ها و سنت های قبل از اسلام و تبلیغ و ترویج آنها و...، گوشه ای از این تلاش هاست؛ اما انقلاب اسلامی، با احیای فرهنگ، تفکر و هویت دینی، شخصیت مردم، به ویژه نسل جدید و حضور فعال آنان را در صحنه های مختلف اجتماعی، تثبیت و تضمین نمود.

پیروزی انقلاب اسلامی، نقطة عطفی برای احیای هویت دینی و نفی هر گونه خودباختگی بود. انقلاب اسلامی، این باور را در میان ملت های مسلمان ایجاد کرد که می توان با تکیه بر فرهنگ اصیل اسلامی و هویت دینی، به مجد و عظمت واقعی دست یافت. در واقع، انقلاب اسلامی با ساختار فرهنگ دینی خود فرهنگ استعماری غرب را زیر سؤال برد و به همین جهت، نظام استکباری غرب، به نابودی فرهنگ انقلاب و نظام مبتنی بر آن، همت گماشته است و امروز به اعتراف صریح نظریه پردازان غربی، درگیری اصلی بین فرهنگ انقلاب و نظام اسلامی با فرهنگ غربی است.

هانتینگتون، نظریه پرداز غربی می گوید: «تقابل اصلی آیندة جوامع بشری، برخورد فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی است» و ریچارد نیکسون، «جهان اسلام را در قرن بیست و یکم، یکی از مهم ترین میدان های زورآزمایی سیاست خارجی آمریکا» می داند.

انقلاب اسلامی، یک تحول بنیادی در فرهنگ جامعه ایجاد نمود و زمینة رشد و تعالی مادی و معنوی مردم را ایجاد کرد؛ به عنوان نمونه، در حالی که در سال 1355، نسبت با سوادان به جمعیت 6 ساله و بیشتر، 47/47 درصد بوده است، در سال 1385، تعداد باسوادان به 85 درصد جمعیت کشور رسیده است. طی دهة اخیر، مرکز فرهنگی سازمان ملل (یونسکو)، چندین بار ایران را به عنوان یکی از موفق ترین کشورهای جهان در مبارزه با بی سوادی، معرفی کرده است؛ در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور پیش از انقلاب، 160 هزار نفر بود، امروزه این تعداد، به بیش از سه میلیون نفر بالغ شده است و در خصوص رشد کیفی دانشگاه ها نیز باید یادآور شد که در سال تحصیلی 59-58، دانشجویان دوره های دکترا، 452 نفر بودند؛ در حالی که این عدد در سال تحصیلی 88-87 به بیش از 15 هزار نفر بالغ شده است.

همچنین در خصوص رشد سطح تخصص در کشور، باید اشاره کرد که کشور ما در سال 1356، با 33 میلیون جمعیت، نیازمند ورود پزشک از خارج بود؛ اما اکنون با جمعیتی بیش از دو برابر، پزشک مازاد دارد و به دیگر کشورها پزشک صادر می کند. دستاوردهای بزرگ علمی در برخی دانش های نوین، همانند سلول های بنیادین، ایران را در سطح مترقی ترین کشورها در این زمینه قرار داده است. بر اساس ISI (مؤسسة بین المللی اطلاعات علمی)، تعداد مقالات علمی چاپ شدة محققان ایرانی در مجلات معتبر بین المللی، در طول 10 سال اخیر، 600 درصد رشد داشته که این میزان، سه برابر متوسط رشد جهانی در این دوره بوده است. موفقیت و دست یابی هر سالة دانش آموزان ایرانی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی، در رشته های گوناگونی مانند فیزیک، ریاضی، شیمی و رایانه، در رقابت با کشورهای پیشرفته علمی، یکی دیگر از شواهد رشد و توسعة علمی کشور در سال های پس از انقلاب است.1

کارنامه جمهوری اسلامی بر اساس شاخص های توسعه یافتگی

با وجود این موانع و تغییر قابل توجه شرایط در سال های پس از انقلاب، شاخص ها و شواهد بسیاری حکایت از رشد و توسعة کشور در بسیاری از زمینه ها و ابعاد می کند که به عنوان نمونه به برخی از آنها اشاره می کنیم؛ اما قبل از آن باید به این نکته توجه شود که به دلیل وجود شرایط بحرانی و جنگی در دهة اول انقلاب، نمی توان این دوره را در برنامة توسعه کشور، مورد محاسبه قرار داد؛ زیرا در حقیقت، دورة سازندگی و توسعة کشور، پس از جنگ شروع می شود و به همین جهت، اکثر قریب به اتفاق شواهدی که در این بحث به آنها اشاره می شود، به بعد از سال 1368 مربوط می شود.

رشد علمی و آموزشی

موفقیت هر سالة دانش آموزان ایرانی در دست یابی به مقامات جهانی در المپیادهای علمی، در رشته های مختلفی همچون فیزیک، ریاضی، شیمی، کامپیوتر و... در رقابت با کشورهای پیشرفتة علمی، یکی از شواهد رشد و توسعة علمی کشور در سال های پس از انقلاب است.

این موفقیت ها در رشته های مختلف المپیادهای دانش آموزی، از اولین سال حضور جوانان مستعد ایرانی، هر ساله با پیشرفت بسیاری همراه بوده است. سه مقام اول جهانی (المپیاد شیمی 1374 و 1375 و المپیاد ریاضی 1377)، دو مقام دوم جهانی (المپیاد فیزیک 1378 و المپیاد شیمی 1380) و دو مقام سوم جهانی (المپیاد فیزیک در سال های 1374 و 1377) از دستاوردهای دانش آموزان ایرانی است. از جهت رشد کمی، در حالی که تعداد دانشجویان دانشگاه های کشور قبل از انقلاب، از مرز 150 هزار نفر تجاوز نمی کرد، امروزه به بیش از سه میلیون نفر رسیده است.

هم اکنون ما شاهد این هستیم که ایران در بسیاری از فناوری ها، نه تنها خودکفا شده، بلکه به کشور صادر کنندة خدمات فنی - مهندسی در حوزه های صنعت نفت، کشاورزی، بهداشت، سدسازی، تراکتورسازی، هسته ای، خودروسازی، سلول های بنیادین و...، تبدیل شده است.

در عرصه علوم نوین، دانشمندان ایرانی توانسته اند تا مرزهای جدید دانش بشری، پیش روند و در مواردی نیز توانسته اند از این مرزها نیز عبور کنند. موفقیت بی نظیر دانشمندان ایرانی در تهیه، انجماد و نگه داری سلول های بنیادی جنینی که پیش از آن در انحصار 9 کشور دنیا بود، درمان ناباروری، نارسایی قلب و تلاش برای ترمیم لوزالمعده و تولید انسولین به منظور درمان بیماری قند (دیابت) برای اولین بار در جهان، از اقدامات کم نظیر دانشمندان جوان ایرانی در عرصة مهندسی ژنتیک است.

در عرصه علوم هسته ای، با وجود موانع و ممانعت کشورهای غربی و تحریم تجهیزات دو منظوره- دارای کاربرد مشترک در فعالیت ها و تحقیقات هسته ای صلح آمیز و غیر صلح آمیز- امروزه ایران به فناوری پیچیدة غنی سازی اورانیوم دست یافته، به جمع 10 کشور دارای این فناوری نوین در جهان، پیوسته است

ارسال شده توسط مهدی بیکی در ساعت 07:22 ب.ظ ارسال شده در:متن و مقاله، | نظرات()