تبلیغات
انقلاب اسلامی و دستاوردها - 30دستاورد بزرگ رهاورد سی سال انقلاب اسلامی ایران
                                               انقلاب اسلامی و دستاوردها

انقلاب اسلامی و دستاوردهای 33ساله ی آن
30دستاورد بزرگ رهاورد سی سال انقلاب اسلامی ایران
چهارشنبه 10 اسفند 1390

۱-  استقلال سیاسی: مهمترین گوهر وجودی برای یک کشور استقلال سیاسی است. اصولا بدون داشتن استقلال سیاسی دستیابی به استقلال اقتصادی ، فرهنگی ونظامی میسر نیست. استقلال مهمترین ارمغان انقلاب اسلابی برای کشور ما بوده و به حیات و تاریخ ملت ما در عصر حاضر ارزش بخشیده است، پیروزی انقلاب اسلامی در سال 57 موجب رهایی کشور از وابستگی سیاسی و نظامی گردید و منجر به دستیابی استقلال کشور ما شد.

۲-  آزادی: دوران ستم شاهی دورانی پر از خفقان و اختناق بود که سالهای سال ملت ایران را در جهل،غفلت و عقب ماندگی نگه داشته بود. استبداد موجب خاموش نمودن استعدادهای ذاتی مردم شده و بسیاری از مردان و زنان این سرزمین در دوران استبداد و خفقان در حبس و شکنجه دژخیمان رژیم قرار داشتند. پیروزی انقلاب اسلامی آزادی ملت ایران را به همراه داشت .


۳-  سرنگونی رژیم شاهنشاهی : ایران دوهزار و پانصد سال سابقه شاهنشاهی داشت و نظام موروثی شاهنشاهی موجب شده بود تا اساسا ساختار سیاسی مناسبی در ایران وجود نداشته باشد و نظام قدرت فقط در دست چند نفر باقی بماند. انقلاب اسلامی نظام شاهنشاهی دوهزار و پانصد ساله را که دیگر کارایی نداشت سرنگون ساخت و فضای جدیدی را در پیش روی کشور و ملت ما قرار داد.

۴-  برپایی جمهوری اسلامی: جمهوری اسلامی برآمده از پیبروزی ملت در بهمن 57 بودکه در 12 فروردین 58 تجلی یافت.جمهوری اسلامی نمایشی از برترین دستاورد انقلاب اسلامی است که می توان آن را میوه و ثمره اصلی انقلاب دانست. 

۵5-  تغییرساختار مهندسی سیاسی کشور : با برقراری جمهوری اسلامی ایران ساختار سیاسی کشور در تمامی زمینه ها دچار تغییر و تحول شد و شکل جدیدی از حکومت در کشور ایجاد گردید. حوزه وظایف قوای مجریه، مقننه و قضاییه با معماری جدیدی همراه شد و با تعیین رهبری حکیمانه صورتی نوین از حکومت اسلامی در کشور پایه گذاری گردید.

۶- رفع وابستگی و گفتمان نه شرقی نه غربی: پیروزی انقلاب اسلامی سبب شد تا ایران که معمولا کشوری گاهی وابسته به غرب و گاهی وابسته به شرق بود از وابستگی دوابرقدرت خارج شده و استراتژی جدیدی را با عنوان نه شرقی و نه غربی در گفتمان سیاسی بین المللی مطرح نماید.

۷- گفتمان وحدت و انسجام در جامعه: گفتمان وحدت مهمترین عامل در پیروزی انقلاب اسلامی بود که رهبرکبیر انقلاب اسلامی آن را به ملت ایران هدیه داد و تا به امروز نیز این گفتمان مهمترین راهبرد برای پیروزی ملت در همه عرصه ها به حساب می آید. وحدت از بهترین ثمرات نهضت و رمز موفقیت و سرچشمه همه دستاوردهای بعدی انقلاب بوده و البته نمود بین المللی آن را می توان در اتحاد میان مسلمانان جهان دید.

۸-  احیای شخصیت زنان: حضور زنان در انقلاب اسلامی بی سابقه بود، زن در انقلاب اسلامی به عنصری انسان ساز  تبدیل شد و از نگاه خدمتکار و ابزاری برای کامروایی مردان خارج شده و به عنصری تاثیرگذار بر روند پیشرفت و تعالی خویش و جامعه درآمد. زیرا که اسلام عقیده دارد زن یک مربی است که از دامن او انسانهای پاک پیدا می شوند،  در اثر انقلاب اسلامی مشارکت زنان در امور مختلف جامعه بسیار زیاده شد و نقش زنان در اثرگذاری بسیار برجسته گردید .

۹-  تحول روحی ملت: ملت ایران در اثر انقلاب اسلامی به تحول روحی و معنوی دست یافت ، ملت بیدار شده و در پرتو انقلاب روح معنویت و اخلاق در آن شکل گرفت. روحیات ایثار، از خود گذشتگی ، فداکاری و تعاون در ملت بدست آمد و شهادت طلبی در راه اسلام و آرمانهای انقلاب ارزش محسوب شد. تحول روحی ملت با وحدت و انسجام و همگرایی در مشارکت برای تعیین سرنوشت خویش به اوج خود رسید و ملت به خودآگاهی انقلابی دست یافت.

۱۰-   روح خودباوری،امید و اعتماد به نفس ملی و اسلامی: یکی از دستاوردهای بسیار بزرگ انقلاب اسلامی دمیده شدن روح خودباوری و اعتماد به نفس ملی در میان ملت بوده که همه دستاوردهای بزرگ ملت در طول سی سال گذشته در پرتو این روح خودباوری و اعتماد به نفس به وجود آمده است. پیروزی های ملت در صحنه دفاع دوران مقدس و در دیگر صحنه های سیاسی، علمی و غیره در اثر این روح خودباوری به وجود آمده است .

۱۱- شکستن بت زمان: انفلاب اسلامی بت زمان را شکست، شاه همچون بتی بود که همه ملت را ناچار می نمود تا در مقابل او به کرنش درآیند. غرور و خودخواهی شاهانه موجب شد تا ظلم و ستم عرصه را بر مردم تنگ نماید. این بت طاغوت زمان بود که در اثر انقلاب اسلامی شکسته شد و با کنار رفتن طاغوت، روح خداپرستی و یکتا پرستی در جامعه زنده گردید.

۱۲- حاکمیت قانون: در قبل از انقلاب اسلامی شاه قانون و حتی فراتر از قانون بود.کوچکترین مخالفت و انتقادی با نظام شاهنشاهی موجب می شد تا هر شخصی اسیر ماموران امنیتی شده و بدون داشتن حق دفاع سالها در چنگال رژیم مانده و با شکنجه های دور از انسانیت همراه گردد و عدالت همواره قربانی قدرت طلبی افراد با نفوذ می شد . انقلاب اسلامی قانون و قانونمندی را در جامعه حاکمیت بخشید .

۱۳- بیداری ملت ها و دولت ها: انقلاب اسلامی ایران نه تنها ملت ایران را بیدار و آگاه نمود بلکه سبب شد تا در اثر تشعشع انقلاب ایران ملت های دیگر جهان نیز بیدار و آگاه شوند و حتی نور پر فروغ انقلاب زمینه بیداری از خواب غفلت را برای بسیاری از دولت های جهان نیز فراهم نموده است.  

۱۴- صدور انقلاب اسلامی : امواج انقلاب اسلامی ایران از همان روزهای اولیه پیروزی به تمام جهان منتشر شده و این همان صدور انقلاب می باشد. مفهوم صدور انقلاب جنبه نظامی ندارد، بلکه صدور انقلاب به معنای صدور ارزش ها و باورهای انقلابی و اسلامی است که امروز می رود تا جهان را بیدار نموده و انسان ها را از بند جهالت و ظلم و ستم نجا ت دهد.

۱۵-طرح گفتمان عدالت خواهی و حقیقت طلبی: انقلاب اسلامی ایران به همراه خود دو گفتمان عدالت خواهی و حقیقت طلبی را همراه داشته و این دو مسیری برای دستیابی به جامعه متعالی می باشد.گفتمان های اصولگرایی و اصلاح طلبی ریشه در این دوگفتمان محوری دارد. دفاع از مظلومین، محرومین و مستضعفین براساس این گفتمان ها مطرح و دنبال می شود.

۱۶- شکوفایی استعدادها: پیروزی انقلاب اسلامی زمینه شکوفایی استعدادها و خلاقیت مردم ایران را فراهم آورده است. در هیچ دوره ای از ادوار تاریخ ایران وجود ندارد که تا به این میزان به علم آموزی، پژوهش و به منابع انسانی توجه شده باشد.

۱۷- انتخابات و تعیین حق سرنوشت مردم : یکی از ثمرات پر بار انقلاب اسلامی سپردن امور جامعه به دست منتخبین جامعه با روش انتخابات بوده که این امر در طول سی ساله انقلاب به خوبی در تعیین خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس و شوراها انجام شده است و می توان گفت که در کشور ما به طور میانگین در هر سال یک انتخابات برگزار می شود.

۱۸-دستاوردهای اقتصادی : پیروزی انقلاب اسلامی زمینه ساز دستاوردهای متنوع و بسیار زیاد و بزرگ اقتصادی در کشور بوده که بازشماری آنها نیازمند زمان، فرصت و تهیه فهرستی طولانی می باشد. پروژه های بزرگ اقتصادی در طول این سی سال بسیار فراوان بوده، به گونه ای که رشد، پیشرفت و شاخصه های دیگر را برای کشور به همراه داشته است.

۱۹- دستاوردهای علمی و جهش علمی کشور : دستاوردهای علمی کشور پس از انقلاب اسلامی بسیار زیاد و بعضا خیره کننده بوده است . یکی از دستاوردهای مهم انقلاب چهش علمی کشور در سایه انقلاب بوده که در پرتو آن پیروزیهای بزرگ علمی به دست آمده است. قدم نهادن در مسیر هسته ای ، تکنولوژی هوافضا ، سلولهای بنیادین و دیگر موارد از این جمله می باشند .

۲۰- تدوین الگوی جدید پیرامون دین و حکومت : انقلاب اسلامی ایران الگوی جدیدی از حکومت دینی را که رابطه ای منطقی را بین دین و سیاست معنا می نمود هدیه آورد و بر این اساس نظام ولایت فقیه که جزئی از مکتب امامت و ولایت است در جامعه تجسم عملی پیدا نمود و این یعنی حاکمیت خدا محوری و ارزش های دینی در جامعه می باشد . این الگو به افسانه جدایی دین از سیاست پایان داد.

۲۱-  آشتی میان دولت و ملت : انقلاب اسلامی ایران به جدایی بین دولت و ملت ایران نیز پایان داد. در تاریخ معاصر ایران مرتبا بین دولت و ملت درگیری بوده و همین امر زمینه طراحی جنبش ها و حرکت های انقلابی را از سوی ملت بر علیه دولت فراهم آورده بود. با پیروزی انقلاب و با برقراری جمهوری اسلامی، همصدایی و همراهی بین ملت و دولت به وجود آمد و بین آنها آشتی ایجاد شد.

۲۲- محوریت خدمت رسانی به مردم در نظام جمهوری اسلامی: در رژیم شاهنشاهی محوریت اصلی خدمت برای شاه بود و این شاه بود که باید در نظام حفظ می شد و او همه را برده و رعیت خود می خواست و فرموش شدگان همان مردم بودند. در حالی که مردم در فقر و سختی غوطه ور بودند ، نظام شاهنشاهی جشن های دوهزار و پانصدساله را برگزار می کرد . انقلاب اسلامی گفتمان خدمتگذاری را برای ملت هدیه آورد و در اثر آن محرومیت که یک ضد ارزش بود به ارزش تبدیل شد. اینک محوریت خدمت در نظام جمهوری اسلامی مردم هستند و این دولت است که خود را خادم ملت و خدمتگذار به مردم می داند و لذا رسیدگی به محرومین مهمترین دغدغه، انقلاب اسلامی است.

۲۳- زنده نمودن اسلام : براستی که انقلاب اسلامی ایران دین اسلام را احیاء نمود و مبانی معارف اسلامی را که می رفت تا در زمان شاه به فراموشی سپرده شود دوباره زنده کرد و اگر انقلاب اسلامی اتفاق نمی افتاد معلوم نبود با برنامه هایی که رژیم شاه در جهت محو اندیشه های اسلامی داشت امروز چه وضعیتی داشتیم. در آن هنگام حتی تاریخ    هجری هم تبدیل به تاریخ شاهنشاهی شده بود.

۲۴- ترسیم چشم انداز بیست ساله نظام : جمهوری اسلامی ایران اینک دارای سند چشم انداز است و این چشم انداز همچون ستاره ای مسیر بیست ساله انقلاب اسلامی را در آینده نشان می دهد و آنچه در پیش روی ما است ایرانی مستقل، آزاد وآباد و با قدرت علمی و توانی بسیار بالا در منطقه و جهان می باشد که اینک به سمت آن در حرکت هستیم.

۲۵-عزت و پرستیژ بین المللی : ایران اسلامی در پرتو سیاست های حکیمانه رهبری و استراتژی دولتمردان و مقاومت و ایستادگی ملت در بحران ها و حوادث متعدد سی ساله انقلاب امروز به عزت نفس و ثبات بین المللی دست یافته و نقش و جایگاه ایران در جهان و در نزد ملت ها و دولت ها ارتقاء یافته است و می رود تا کشور نقشی تاثیرگذار را در بازی قدرتهای بین المللی ایفا نموده و در تقسیم کار جهانی سهیم شود.

۲۶- تربیت افراد متعهد و انقلابی : انقلاب اسلامی زمینه ساز تربیت ، پرورش و رشد و شکوفایی بسیاری از افراد مخلص و متعهد کشور شده است که تاکنون آنان توانسته اند در مسیرهای مختلف به توسعه و پیشرفت کشور کمک نمایند و در حقیقت فضای نخبه پروری از جامعه هزار فامیلی شاهنشاهی به فضای جامعه چند میلیونی ایران تغییر یافته است.

۲۷- جابجایی در قدرت : نظام شاهنشاهی نظامی بود که در آن سلطنت موروثی بود و لذا امکان جابجایی در قدرت وجود نداشت، تمرکز قدرت و چرخش قدرت به جز در خانواده شاه و شاهزادگان امری غیرممکن بود و تغییر پادشاهی جز با مرگ وی و یا خونریزی امکان نداشت. انقلاب اسلامی  عملا این ساختار را شکست و شرایطی را فراهم آورد تا جابجایی در قدرت با انتخابات از سوی مردم و به صورت مسالمت آمیز انجام پذیرد.

۲۸- ارتقاء سطح آگاهی های سیاسی و تقویت بینش سیاسی مردم: انقلاب اسلامی نه تنها ملت ایران را بیدار   کرد بلکه زمینه رشد و آگاهی بخشی ملت را نیز فراهم نمود و سطح آگاهی و دانش سیاسی و بینش و بصیرت آنها را بالا برد    و امروزه شاید در میان ملت های جهان  هیچکدام از ملتها مانند ملت ایران از این میزان بصیرت و آگاهی برخوردار نباشند .

۲۹- ایجاد نهادهای انقلابی و اسلامی : انقلاب اسلامی ایران با تولد خود موجب تولد نهادهای انقلابی که هرکدام از اهداف بلند خدمت رسانی در جامعه برخوردار هستند گردید. این نهادهای مقدس زاییده انقلاب هستند و گروههای های زیادی از انقلابیون با اهداف متعالی و به عشق اسلام ، انقلاب و مردم با تلاش و کوشش و فعالیت فراوان در این نهادها در حال خدمت رسانی و به دفاع ازآرمانهای انقلاب اسلامی مشغول هستند.

۳۰-  غربال انقلاب : انقلاب اسلامی ایران دارای یک خاصیت بسیار ویژه است و آن ریزش و رویش می باشد. انقلاب اسلامی از ریشه ای پاک به وجود آمده و لذا ناپاکان را در خود جای نمی دهد. هر شخص یا گروهی که بر ضد این انقلاب باشد و به عناد برخیزد با مشکل مواجه می شود و از بین رفتنی است. حتی افراد و گروههایی که با تظاهر و نفاق به توطئه افکنی علیه انقلاب شرکت داشته اند در طول مسیر انقلاب رسوا و افشاء شده  و در ایستگاه های انقلاب از قطار انقلاب پیاده شده اند. اصولا انقلاب در حال غربال است و یاران واقعی این انقلاب روز به روز بیشتر شناخته می شوند.انقلاب اسلامی به دلیل ماهیت پاکش همواره با رویش جوانه های تازه همراه است و در ایستگاه های خود مرتبا مسافران تازه ای را به قطار خود سوار می نماید و این رویش همچنان ادامه دارد.
ارسال شده توسط مهدی بیکی در ساعت 03:20 ب.ظ ارسال شده در:متن و مقاله، | نظرات()